Page 9 - Zuiderzee en Visserijverhalen
P. 9

De zee geeft en de zee neemt

       Het eiland Marken leefde vroeger van de zee. Beter gezegd: van het
       zilver van de zee, oftewel de vis, die de Markers – net als de
       Volendammers – in enorme hoeveelheden uit zee visten. Op oude
       prentbriefkaarten en oude foto’s zie je de Marker haven dan ook vol
       vissersschepen liggen. Als bestaansbron was de zee voor de Markers
       dus een ‘vriend’. Maar de zee had ook een andere kant ….

       Vis bracht brood op de plank
       Hoezeer de Markers vroeger van de zee leefden laten de cijfers zien.
       In het jaar 1905 bestond de Marker vissersvloot uit 139 botters en nog
       een twintigtal kleinere schepen. Allemaal voor de visserij op de
       voormalige Zuiderzee (nu IJsselmeer). Die vloot werd door in totaal
       346 mannen (soms jongens) bemand. Op een kleine bevolking van
       zo’n 1400 zielen is dat veel, heel veel. En daarnaast werkten nogal wat
       Markers als bemanningslid op Vlaardinger, Scheveningse of Katwijker
       haringloggers, die op de Noordzee visten. Al met al waren verreweg
       de meeste kostwinners op Marken visser of bemanningslid van een
       vissersschip. Het was dus de vis, die op Marken brood op de plank
       bracht.

       Maar die vis werd duur betaald

       De zee gaf Marken op die manier veel en kon dan ook als ‘vriend’
       beschouwd worden. Al werden de Markers er niet rijk van en was het
       hard werken. En een gemakkelijke vriend was de zee ook niet altijd,
       want de vis werd soms duur betaald, zoals dat heet. Nogal wat Marker
       mannen of jongens zijn op zee gebleven. Zo staat helemaal in Lerwick
       op de Shetland eilanden het graf van de in 1904 verdronken Jan Kes.
       Hij moet over boord gevallen en verdronken zijn. Of hij later is
       aangespoeld of dat men zijn lichaam toch nog op een of andere manier
       aan boord heeft weten te krijgen vertelt het verhaal niet.

       En Jan Kes was bepaald de enige niet. De Noordzeevisserij maakte
       overigens de meeste slachtoffers, meer dan de visserij dicht bij huis
       op de Zuiderzee, hoewel ook die gevaarlijk kon zijn.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14