Page 8 - Zuiderzee en Visserijverhalen
P. 8

Van Zuiderzee tot IJsselmeer


       Op 28 mei 1932 werd de Afsluitdijk gedicht. Over de aanleg van de dijk
       werd al eeuwen lang gedacht en gesproken. Hendrik Stevin, zoon van
       de bekendere Simon Stevin, was de eerste die in de tweede helft van
       de 17e eeuw een plan ontwierp voor de inpoldering van de Zuiderzee.
       Eind 19e eeuw, in 1886, werd door een aantal vooraanstaande politici,
       ingenieurs en ‘projectonwikkelaars’ het plan nieuw leven in geblazen
       met de oprichting van de Zuiderzeevereniging.

       Watersnoodramp 1916

       Deze vereniging had het primaire doel om grote delen van de Zuiderzee
       en Waddenzee in te polderen. Hiermee zou nieuw land ontstaan dat
       gebruikt kon worden voor de voedselvoorziening van de groeiende
       Nederlandse bevolking. Civiel-ingenieur Cornelis Lely ontwierp in 1891
       in dienst van de Zuiderzeevereniging een eerste plan voor dit
       grootschalige project.

       De grote watersnoodramp van 1916 was de directe aanleiding om de
       plannen van de Zuiderzeevereniging uit de ijskast te halen en versneld
       te behandelen in de Tweede Kamer. Deze ramp veroorzaakte grote
       overstromingen en dijkdoorbraken in het hele gebied rondom de
       Zuiderzee. Ook in Noord-Holland was er veel wateroverlast. De
       Amsteldijk van de Anna Paulownapolder brak door en een groot deel
       van Waterland kwam onder water te staan.


       Bron: Regionaal Archief Alkmaar.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13