Page 7 - Zuiderzee en Visserijverhalen
P. 7

Bij de slaapster

       Een Marker visser werd voortdurend bestolen: er ging geen week
       voorbij of hij miste enkele kwartjes. Daarom ging hij naar de slaapster
       (somnambule) in Amsterdam en daar deed hij zijn verhaal. "Wat wil je
       dat ik doe, schipper?" vroeg de slaapster. "Kun je de dief niet het bloed
       onder de nagels uitpersen", antwoordde de Marker, "zodat ie het stelen
       voorgoed verleert?" "Ik ken haar wel plagen. Maar voor hoe lang wil
       je dat ik dat doe; voor een week, voor een maand, voor een jaar? Je
       hebt het maar voor het zeggen." "Dan voor levenslang." "Dat ken", zei
       de oude slaapster. "Wat meer is, het zal gebeuren. Op jouw verzoek
       zal ik haar plagen, zolang als ze leeft." "Is het een vrouw? " wilde de
       Marker nog weten. "Nee, ik zeg het je niet, nog niet, beste man. Je
       moet nooit te veel willen weten."

       Twee maanden later kwam de Marker weer in Amsterdam bij de
       slaapster. "'t Was mijn dochter", zei hij, "en je wist het." "Ziet ze wat?"
       vroeg de oude vrouw. "Ja", zei de visser, "elke nacht die God geeft
       ziet ze een witte hond, een helemaal witte hond. Ze hoort hem al uit
       de verte aankomen en met zware poten door het steegje lopen. Dan
       schuurt hij langs de regenton. De deur gaat open en hij komt de gang
       binnen. Hijgend ligt hij nog lang voor de deur eer hij binnenkomt en
       ze hem ziet. Dan komt er een zwarte kip met grote moeite door het
       venster gefladderd. Ze trippelt door de kamer, vliegt naar het bed en
       gaat op de rand zitten. Dan wiegelt ze heen en weer, al maar heen en
       weer... Mijn dochtertje krijgt het benauwd, o zo benauwd. Ze wil wel
       gillen, maar ze kan niet en dan slaat ze met haar armen en benen.
       Weg! Weg! Maar de zwarte kip blijft wiegelen en de witte hond blijft
       hijgend voor haar bed liggen en o God, o God..." De visser huilde met
       lange uithalen. De slaapster, die tegenover hem zat, zei: "Er is niets
       meer aan te doen. Je hebt het trouwens zelf gewild, maar ze zal gauw
       doodgaan; laten we zeggen over een maand of drie."

       Drie maanden later stierf het meisje ginder op Marken in de
       Kerkbuurt. Tot in haar laatste ogenblikken heeft ze de beide dieren
       gezien en gehoord: de witte hond die zo hijgde en de zwarte kip die
       op de rand van het bed heen en weer wiegelde.
       Bron: Verhalenbank Meertens Instituut
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12