Page 6 - Zuiderzee en Visserijverhalen
P. 6

Einde van de Zuiderzee


       Op 28 mei 1932 werd het laatste gat in de Afsluitdijk gedicht en daarmee
       kwam er een einde aan het bestaan van de Zuiderzee. De 32 kilometer
       lange waterkering is niet alleen een handige verbinding tussen Noord-
       Holland en Friesland, het beschermt ons ook tegen het woeste water
       van de zee.
       De aanleg van de Afsluitdijk begon in 1927. Er werd op vier plaatsen
       tegelijk gewerkt: vanaf de oever van Noord-Holland, vanaf de oever van
       Friesland en op twee gemaakte eilanden daartussenin. Op de bodem
       werden matten van gevlochten wilgentakken gelegd en daarop werden
       grote steenblokken gestort. En daar weer overheen kwam kleileem.
       Duizenden arbeiders hebben met blote handen dag in dag uit
       meegewerkt aan de bouw.

       In 1932 was het dus zover, de Afsluitdijk was klaar! Het enthousiasme
       over de komst van de waterkering was groot. Het werd gezien als ‘een
       glorieuze overwinning in Hollands eeuwige tweestrijd met het water'.
       Maar er klonken ook andere geluiden. Op de dag dat de dijk werd
       gedicht hingen in veel vissersdorpen langs de Zuiderzee de vlaggen
       halfstok. Haring, garnalen en andere zoutwatervissen zouden geleidelijk
       gaan verdwijnen, dit betekende natuurlijk een groot probleem voor de
       vele vissers. En dat was niet alles, ook de van de visserij afhankelijke
       bedrijven als rokerijen, kuiperijen, mandenmakerijen, zeilmakerijen en
       scheepswerven zagen hun inkomsten dalen en moesten in hoog tempo
       de deuren sluiten.       SCHEEPSTIMMERWERF NIEUWBOER SPAKENBURG
                                HOOFDTOREN HOORN
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11