Page 3 - Zuiderzee en Visserijverhalen
P. 3

Voorwoord

       Deze verzamelbundel over de Zuiderzee en de diverse visserijverhalen
       is tot stand gekomen dankzij de eerder gepubliceerde intervieuws uit
       de Tagrijn, Nieuw Land te lelystad en diverse ander nieuwsbladen.
       Onze speciale dank gaat uit naar de individuele geïnterviewde maar
       ook met name naar Andries Andringa welke met zijn pentekeningen
       een geweldige bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van deze
       verzamelbundel.

       De bedoeling van deze verzamelbundel is de historische ervaringen
       en de verhalen daarover in herinnering te houden.


       Zuiderzeeambachten Enkhuizen

                       Het ansjovisjaar 1890
                       HK 69 aan het vissen met de kuil op ansjovis.

                       Dezelfde kuil waarmee ook haring werd
                       gevangen. De ansjovishandel en ook de
                       visserij was zeer speculatief. Men kon er
                       geen peil op trekken. Het ene jaar was er veel
                       ansjovis en andere jaren soms helemaal
                       geen ansjovis of zo weinig, dat het niet de
                       moeite loonde om er op te vissen. Ook de
                       prijs voor de ansjovis wisselde sterk. Soms
                       werd een anker ansjovis ingekocht voor 30
                       gulden en weer verkocht voor 90 gulden.
   1   2   3   4   5   6   7   8