Page 10 - Zuiderzee en Visserijverhalen
P. 10

Zomaar twee vissersgezinnen

      Wie ook van de zee leefden waren Klaas de Waart en Jaap Stooker,
      beide Marker vissers. Klaas de Waart (1877-1916) was in 1908
      getrouwd met Lijsbeth van Riel (1876-1916) en zij hadden twee
      kinderen: Simon (geboren in 1912) en Lobberig (geboren in 1914). Of
      Klaas een eigen botter had of als bemanningslid voer weten we niet.
      In het Bevolkingsregister vinden we als beroep visser opgegeven. En
      dat geldt ook voor Jaap Stooker (geboren in 1888), die als oudste broer
      zorgde voor zijn vijf jongere broers en zussen: Jan, Klaas Wolmet,
      Pieterje en Jannetje. Klaas en zijn gezin woonde op de Witte Werf en
      Jaap Stooker met zijn broers en zussen op de Groote Werf. Het zijn
      zomaar twee Marker vissersgezinnen, maar voor hen zou de zee zich
      van zijn wreedste kant laten zien.

      De zee neemt…

      Slecht weer was het in de eerste weken van 1916. Bar slecht werd het
      op 11 en 12 januari toen een noordwester storm enorme massa’s water
      door de zeegaten naar binnen joeg en de het waterpeil op de Zuiderzee
      tot drie meter boven NAP deed stijgen. De wind kromp de volgende
      dag naar het westen en met het aanhouden van de storm kreeg het in
      de Zuiderzee opgestuwde water geen kans bij eb terug te keren. Het
      was die combinatie van storm en extreem hoog water die de
      Waterlandse zeedijk in de nacht van 13 op 14 januari 1916 noodlottig
      werd. De dijken braken op tal van plaatsen en een enorme overstroming
      was het gevolg. Maar nog veel erger teisterde de zee het slechts door
      lage dijken beschermde eiland Marken. Zestien slachtoffers waren hier
      te betreuren en de ravage was enorm. Veertien tot twintig huizen
      werden totaal vernield, vrijwel alle andere liepen schade op. In de haven
      zonken twintig botters, andere werden door golven op de kade
      geworpen. Aan Gerrit Jan Honig uit Zaandijk vertelde een van de
      eilanders:

      “Wat een angst hebben we uitgestaan. Ziet ge daar de woning van
      Klaas de Waard, zijn huis werd door de vloedgolf opgenomen, en dreef
      met de zee op en neer. Klaas trachtte zich in de dakgoot te redden,
      steeds om hulp roepende, doch niemand kon hem helpen.

      Tot diep in de nacht hoorde men zijn hulpgeschrei. Eindelijk werd het
      stil. Klaas had zijn graf in de golven gevonden, en met hem zijn vrouw
      en twee kinderen”.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15