Page 5 - Zuiderzee en het verleden
P. 5

UK 28

   Urker vissers in de haven van IJmuiden, maart 1937.
   Afgebeeld zijn Albert Ras, Hessel Korf, Jan Korf en Steven Korf aan boord van de
   UK 28.                              ZUIDERZEEAMBACHTEN ENKHUIZEN
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10