Page 4 - Zuiderzee en het verleden
P. 4

UK 152


   Wegslepen van de UK 152 die tijdens een zware mist op de pier van IJmuiden
   liep en in brand vloog. Met verenigde krachten tracht men het wrak weg te
   slepen. Op de voorgrond de rotsblokken [bedekt met ijs].   Deze botter verdaagde door dichte mist op de pier van Ymuiden en maakte
   water, je had in die tijd nog carbied voor de verlichtingaan boord en dat kwam
   in contact met binnenstromend water waarna er een ontploffing gebeurde
   waarbij het voorschip weggeslagen werd de bemanning kon op de pier komen
   zonder ongelukken. Het is bijna niet te geloven maar de Urkers hebben de
   botter toch weer op Urk gekregen en naar de werf van Lub Hakvoort gesleept,
   Het was nog een nieuwe botter en nog in eigendom v d werf.
   Er voer een zetschipper mee, maar die kon hier ook niks aan doen.                              ZUIDERZEEAMBACHTEN ENKHUIZEN
   1   2   3   4   5   6   7   8   9